Symfonieorkest Carpe Diem
© Stichting Symfonieorkest Carpe Diem 2014

Een goed begin van de week

Het symfonieorkest Carpe Diem is een project orkest dat bestaat uit ruim zestig ervaren amateurs en oud-professionals uit de Randstad. Het orkest repeteert op maandagochtend in Den Haag.

Twee maal per jaar wordt er een nieuw programma ingestudeerd in twaalf repetities. Deze z.g. campagnes worden afgesloten met twee concerten. Per campagne wordt het orkest opnieuw geformeerd, waarbij gestreefd wordt naar zo veel mogelijk continuďteit in de samenstelling van het orkest.

Het orkest staat onder leiding van Marco Bons.

CARPE DIEM

algemeen004005.jpg
Marco Bons, onze dirigent

REPETITIES?

De repetities zijn op maandagen van 10.00 - 13.30 uur in Gebouw St. Caecilia
Groene Zoom 11, Den Haag

Uitgangspunt is ieders aanwezigheid bij elke repetitie. Bij verhindering dient men zich af te melden.
algemeen004004.jpg
Regelmatig kamermuziek

VOORSPELEN?

Bij Carpe Diem wordt niet voorgespeeld. Wel volgt na een drietal repetities een
evaluatiegesprek.

U kunt zich aanmelden bij de secretaris:

Marijnke de Jong
e-mail:  secretaris@symfonieorkest-carpediem.nl
Gewoon gezellig

CONTRIBUTIE?

De contributie voor de 56e campagne bedraagt € 100,-, over te maken op:
 
NL81 INGB 0006 5794 30
 
t.n.v. Stichting Symfonieorkest Carpe Diem.
 
In uitzonderlijke gevallen kan dispensatie worden verleend.

ERELEDEN

Paul Bromberg †
Ruud Koumans †
Els de Jong †

LEDEN VAN VERDIENSTE

Puck van Dijk †
Peter Visser

MEESPELENDEN

 
Komende evenementen:
 
 
 
             Concerten:
 
         27 en 29 maart 2020


algemeen004001.gif